مدیریت

تلفن تماس: 7-57454886-031
ایمیل: sainafooladco@gmail.com
مدیرعامل سازمانآقای مهندس میثم اسماعیل بیگی
سوابق رﺋﯿﺲ مدیر عامل
تلفن : 7-57454886-031
ایمیل: sainafooladco@gmail.com
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮهآقای مجتبی اسماعیل بیگی
سوابق رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

بازرگانی

تلفن:7-57454886-031
ایمیل:sainafooladco@gmail.com
کارشناس امور بازرگانی خارجیخانم مهندس مصطفوی
سوابق کارشناس بازرگانی خارجی
تلفن:7-57454886-031
ایمیل:sainafooladco@gmail.com
کارشناس امور بازرگانی داخلیخانم مهندس فرود
سوابق کارشناس بازرگانی داخلی

امور مالی


تلفن: 7-57454886-031
ایمیل:sainafooladco@gmail.com
امور حسابداری و مالیخانم عزتی
سوابق امور حسابداری و مالی
تلفن:7-57454886-031
ایمیل:sainafooladco@gmail.com
مدیر مالی آقای دکتر نیکبخت
سوابق مدیر مالی

امور اداری

تلفن: 7-57454886-031 ایمیل:sainafooladco@gmail.com
انجام امور دبیرخانه و سیستم اداریخانم افشاری
سوابق امور اداری

مکان ما بر روی نقشه

اطلاعات تماس

addres آدرس دفتر اصفهان: خیابان توحید میانی نبش مهرداد شرقی مجتمع الهیه طبقه 5 واحد 17

addres کد پستی :8173793566

addres تلفن دفتر اصفهان :03131312165

manager مدیر دفتر: آقای میثم اسماعیل بیگی

addres مهندس بیگی: 09125945357

addres کارشناس فروش: علیزاده اصل 09133601567

email آدرس ایمیل: sainafooladco@gmail.com