دپارتمان ها

مدیریت

تلفن تماس: 7-57454886-031
ایمیل: sainafooladco@gmail.com
مدیرعامل سازمانآقای مهندس میثم اسماعیل بیگی
سوابق رﺋﯿﺲ مدیر عامل
تلفن : 7-57454886-031
ایمیل: sainafooladco@gmail.com
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮهآقای مجتبی اسماعیل بیگی
سوابق رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

بازرگانی

تلفن:7-57454886-031
ایمیل:sainafooladco@gmail.com
کارشناس امور بازرگانی خارجیخانم مهندس مصطفوی
سوابق کارشناس بازرگانی خارجی
تلفن:7-57454886-031
ایمیل:sainafooladco@gmail.com
کارشناس امور بازرگانی داخلیخانم مهندس فرود
سوابق کارشناس بازرگانی داخلی

امور مالی


تلفن: 7-57454886-031
ایمیل:sainafooladco@gmail.com
امور حسابداری و مالیخانم عزتی
سوابق امور حسابداری و مالی
تلفن:7-57454886-031
ایمیل:sainafooladco@gmail.com
مدیر مالی آقای دکتر نیکبخت
سوابق مدیر مالی

امور اداری

تلفن: 7-57454886-031 ایمیل:sainafooladco@gmail.com
انجام امور دبیرخانه و سیستم اداریخانم افشاری
سوابق امور اداری

مکان ما بر روی نقشه

اطلاعات تماس

manager مدیر دفتر: آقای میثم اسماعیل بیگی

addres آدرس دفتر: خیابان آیت اله گلپایگانی ، خیابان شهید احمدی ، مجتمع آسوده ، طبقه اول ، واحد دوم

telephone تلفن: 57454886-031 /2-57454930-031

fax فاکس: 57452048-031

email آدرس ایمیل: sainafooladco@gmail.com