خط مشی

خط مشی ها

checked 4 تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع ریخته گری و متالوژی

checked 4 توسعه بازار و تحکیم جایگاه شرکت در زنجیره تامین مواد مورد نیاز صنایع متالوژی و ریخته گری

checked 4 ارتقا مستمر سطح کیفیت و کمیت محصولات منطبق بر استاندار های ملی و جهانی

checked 4 بهره گیری از نظام های نوین مدیریت با هدف بهبود مستمر در عملکرد فرآیند ها و افزایش توان رقابتی شرکت

مکان ما بر روی نقشه

اطلاعات تماس

manager مدیر دفتر: آقای میثم اسماعیل بیگی

addres آدرس دفتر: خیابان آیت اله گلپایگانی ، خیابان شهید احمدی ، مجتمع آسوده ، طبقه اول ، واحد دوم

telephone تلفن: 57454886-031 /2-57454930-031

fax فاکس: 57452048-031

email آدرس ایمیل: sainafooladco@gmail.com