فرم استخدام

فرم استخدام

نام خود را وارد کنید...
تاریخ تولد خود را وارد کنید...
انتخاب کنید
رشته تحصیلی خود را وارد کنید...
ورودی نامعتبر
مهم
مهم...
مهم
ضروریی
مهم
مهم

مکان ما بر روی نقشه

اطلاعات تماس

manager مدیر دفتر: آقای میثم اسماعیل بیگی

addres آدرس دفتر: خیابان آیت اله گلپایگانی ، خیابان شهید احمدی ، مجتمع آسوده ، طبقه اول ، واحد دوم

telephone تلفن: 57454886-031 /2-57454930-031

fax فاکس: 57452048-031

email آدرس ایمیل: sainafooladco@gmail.com