ورق میکا

ورق میکا

نازل بیرونی پاتیل

نازل بیرونی پاتیل

ملات سبز

ملات سبز

ماسه مجرا پاتیل

ماسه مجرا پاتیل

اسلاید گیت

اسلاید گیت

نازل درونی پاتیل

نازل درونی پاتیل

ماسه چسبدار

ماسه چسبدار

نازل تاندیش

نازل تاندیش

ماسه کرمیتی

ماسه کرمیتی

ماسه ریخته گری 161

ماسه ریخته گری 161

مکان ما بر روی نقشه

اطلاعات تماس

manager مدیر دفتر: آقای میثم اسماعیل بیگی

addres آدرس دفتر: خیابان آیت اله گلپایگانی ، خیابان شهید احمدی ، مجتمع آسوده ، طبقه اول ، واحد دوم

telephone تلفن: 57454886-031 /2-57454930-031

fax فاکس: 57452048-031

email آدرس ایمیل: sainafooladco@gmail.com