فلزات پایه

میش متال

میش متال

شمش منیزیم

شمش منیزیم

سیلیکومتال

سیلیکومتال

شمش روی

شمش روی

شمش سرب

شمش سرب

شمش آلومینیم

شمش آلومینیم

مکان ما بر روی نقشه

اطلاعات تماس

manager مدیر دفتر: آقای میثم اسماعیل بیگی

addres آدرس دفتر: خیابان آیت اله گلپایگانی ، خیابان شهید احمدی ، مجتمع آسوده ، طبقه اول ، واحد دوم

telephone تلفن: 57454886-031 /2-57454930-031

fax فاکس: 57452048-031

email آدرس ایمیل: sainafooladco@gmail.com