فروتیتانیوم

فروتیتانیوم

فروفسفر

فروفسفر

انواع جوانه زا

انواع جوانه زا

فروسیلیکو کلسیم

فروسیلیکو کلسیم

فروکروم

فروکروم

فروتنگستن

فروتنگستن

فرو وانادیوم

فرو وانادیوم

فروسیلیکو منیزیم

فروسیلیکو منیزیم

فرومنگنز

فرومنگنز

فرومولیبدن

فرومولیبدن

فروسیلیکو منگنز

فروسیلیکو منگنز

فروسیلیسیم

فروسیلیسیم

 

مکان ما بر روی نقشه

اطلاعات تماس

manager مدیر دفتر: آقای میثم اسماعیل بیگی

addres آدرس دفتر: خیابان آیت اله گلپایگانی ، خیابان شهید احمدی ، مجتمع آسوده ، طبقه اول ، واحد دوم

telephone تلفن: 57454886-031 /2-57454930-031

fax فاکس: 57452048-031

email آدرس ایمیل: sainafooladco@gmail.com